top of page

ORTHODONTIE - Spoedgevallen

 

· BEUGEL NOODGEVALLEN:

 

- Na het plaatsen van een beugel (vast of uitneembaar) is enige gevoeligheid normaal.

  Bij hoofdpijn of andere vormen van gevoeligheid kan eventueel een paracetamol pilletje worden overwogen.

  Voor eventuele uitstekende delen kan gebruik gemaakt worden van was.

  Hoe dan ook zal je over deze periode heen moeten. Meestal is de gevoeligheid na enkele dagen tot een week weer nagenoeg weg.

 

  PROBLEEM                                                       OPLOSSING

 

  UITNEEMBARE BEUGEL

- is stuk of doet veel pijn                                 > laat de beugel uit en maak een afspraak (meestal kan het worden gerepareerd)

- drukt tegen het tandvlees en doet pijn      > laat de beugel uit en maak een afspraak (aanpassing van de beugel is meestal voldoende)

- is stuk, maar kan nog worden gedragen   > blijf de beugel dragen en maak een afspraak

 

  VASTE BEUGEL

- losse bracket / slotje                                     > bij irritatie -> zet wat was er op EN maak een afspraak

                                                                              als je elastieken draagt, dan voorlopig mee stoppen

- draad prikt                                                     > bij irritatie -> zet wat was er op EN maak een afspraak voor inkorten draad

- los bandje / ringetje om kies                       > bij irritatie -> zet wat was er op EN laat de band zitten!

                                                                             stoppen met dragen elastieken als deze aan de band vast moeten EN maak een afspraak

- retentiedraad achter voortanden los        > direct bellen voor een afspraak / indien draad geheel los is, NOOIT WEGGOOIEN!

                                                                            Als je een nachtbeugel hebt, dan draag je die voorlopig iedere nacht

 

- RPE los                                                            > Geheel los -> maak een afspraak

                                                                           Eén kant los -> Voorlopig stoppen met aandraaien -> maak een afspraak

 

  3D-DOORZICHTIGE BEUGEL

- U bent uw Aligner kwijt OF is stuk           > u hebt meestal 2 Aligners voor de desbetreffende maand tot uw beschikking;

                                                                           draag dus gewoon de één na laatste die je hebt gebruikt.

                                                                           Geef het wel DIRECT door aan de praktijk.

                                                       

* LOSSE ONDERDELEN NOOIT WEGGOOIEN, TENEINDE EXTRA KOSTEN TE VERMIJDEN.

* NIET ZELF SLEUTELEN AAN DE BEUGEL.

* TIJDENS VAKANTIES OF WEEKENDS IS ER GEEN REDEN TOT PANIEK. IN DE MEESTE GEVALLEN GAAT HET NIET OM SITUATIES

   DIE BLIJVENDE SCHADE MET ZICH MEEBRENGEN.

   UITERAARD KUN JE TIJDENS DE VAKANTIE BIJVOORBEELD, IN EEN UITZONDERLIJK

   GEVAL ZELF VOOR EEN OPLOSSING ZORGEN DOOR BIJVOORBEELD (ALLEEN BIJ EXTREME IRRITATIE!);

   - EEN TE LANG DRAADJE IETS AF TE KNIPPEN (NAGELKNIPPER!) OF

   - DOOR EEN KAPOT BANDJE ER UIT TE HALEN OF

   - EEN LOSSE TPA (BINNEN DRAAD I.D. BOVENKAAK), ALS DIE AAN ÉÉN KANT LOS IS EERST PROBEREN DEZE IN HET SLEUFJE VAN

     DE BAND TE DUWEN OF DE TPA ER UIT TE HALEN (ALLEEN BIJ EXTREME IRRITATIE).

bottom of page