top of page

Spoedgevallen / Pijnklachten / Emergency

 

BIj (pijn)klachten neemt u contact op met de praktijk en / of spreekt u het antwoordapparaat in (b.v. kapotte vulling / tand / losse noodkroon / bracket los / drukplek / iets wat prikt etc.). Bij ernstige pijnklachten die niet kunnen wachten (b.v. ernstige kiespijn, nabloedingen, hevige zwelling) in  het weekend of buiten werktijden kunt u contact opnemen met:

 

In case of an emergency you can contact the clinic and / or leave a message into the answering machine (e.a. broken filling / tooth / loosening of temporary crown or bracket / any small discomfort etc.). In case of an emergency that can not wait (e.a. severe toothache, afterbleeding, heavy swelling etc.) in the weekend or after working hours you can contact:

 

AMSTERDAM: Mondzorg Poli;

Slotervaart ziekenhuis: 020 - 512 41 13 (MONDZORG POLI IS NOG STEEDS GEOPEND!)

LET OP! Bezoeken aan deze instellingen dient u direct af te rekenen / Payment immediately after treatment

bottom of page